Tết Thanh minh 2022 vào ngày nào dương lịch, âm lịch? – MediaMart


Nghị quyết năm mới vượt ra ngoài nấm mồ

Bạn đang xem: Tết Thanh minh 2022 vào ngày nào dương lịch, âm lịch? – MediaMart

Con lạy trời chín phương, chư phật mười phương, chư phật mười phương

Con lạy Hương Linh………….

Hôm nay là.………….

Thông tin cá nhân: …………………….

Chủ nợ (họ)……………………………

Trú quán tại:…………………………….

Chúng con cùng toàn thể gia quyến con cháu nhờ công đức lớn lao xây dựng di sản của…………..xúc động nghĩ đến phận âm ty nơi hoang vắng, chư đạo hữu và con cháu thành tâm sắm lễ cau, trầu, hương hoa trà, thắp hương dâng trước mộ, mời chân linh…………………… Lại Lâm về hưởng.

Chúng tôi xin phép tu sửa mộ phần, dựng cỗ xe, trùng tu mặt bằng, tu sửa hậu quỷ đường cho thêm kiên cố. Nhờ Phật phù hộ, thần trời che chở cho đất, nhờ thần linh phù hộ nên chữ hòa, âm siêu dương. Con cháu chúng tôi đang xin chân thần. . . . . Đây là hướng tới Tiên Tổ.

Cầu thánh nhân chứng giám, thụ hưởng phù hoa, che chở con cháu, xuôi ngược dò xét cửa nhà. Hộ tai, phát tài, đem điều lành, xua đuổi điều dữ. Vì vậy mà gia đình hạnh phúc mạnh khỏe, châu quế sum suê, con cháu hưởng phúc trời cho, già trẻ đều thấm nhuần ân Phật.

Chúng con thành tâm lễ bái, cúi mình trước chứng giám.

Nghị quyết năm mới ở nhà

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xem thêm: Nhịp tim bình thường là bao nhiêu và những điều cần biết – YouMed

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, mười phương chư Phật.

Con xin lạy tổ tiên, họ hàng hai bên gia đình…

Con lạy ông tổ, ông đồ, ông đồ, cô đỏ, cậu đỏ của nhà

Hôm nay là ngày... tháng... năm...

Nay con tên..., tuổi..., sinh ra tại xã..., huyện..., tỉnh... cùng cả gia đình, cúi đầu trước bàn thờ ông bà tổ tiên.

Công tước Táo Quân xin kính chào.

Cúng bạc lễ vật: Trầu rượu, trà nước, vàng hương, hoa quả và những lễ vật thành tâm trong dịp lễ tiết Thanh Minh, mời hương hồn tổ tiên, kỵ, ông bà cố, cha mẹ, cô dì chú bác chứng giám và cùng hưởng. buổi lễ.

Con thành tâm và kính lạy ông bà tổ tiên, ông bà cô bác, ông bà… phù hộ độ trì, quan tâm che chở cho đại gia đình con bình an, thịnh vượng, ba tháng hạ, chín tháng đông tươi tốt. mát mẻ. Những điều tốt đã được mang đến, những điều xấu đã được mang đến cho công việc gia đình tôi là một cách tốt, may mắn.

Chúng con thành kính dâng nén bạc, lạy tổ tiên để chứng tỏ lòng thành của cả nhà.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xem thêm: địa chỉ ktx khu a đại học quốc gia tp hcm