Quy đổi từ km/h sang m/s (Kilômét trên … – Trung Cấp Luật Vị Thanh


Liên kết trực tiếp đến máy tính này:

Bạn đang xem: Quy đổi từ km/h sang m/s (Kilômét trên … – Trung Cấp Luật Vị Thanh

1 km trên giờ dài bao nhiêu Mét trên giây?

1 km trên giờ [km/h] = 0,277 777 777 777 78 mét trên giây [m/s] - Máy tính có thể được sử dụng để chuyển đổi Kilomét trên giờ để Mét trên giâyvà các đơn vị khác.

  1. Chọn danh mục thích hợp từ danh sách lựa chọn, trong trường hợp này là "Tốc độ".
  2. Sau đó nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Các phép tính cơ bản trong số học: cộng (+), trừ (-), nhân (*, x), chia (/, :, ÷), số mũ (^), căn bậc hai (√), dấu ngoặc vuông và π (pi ) cả hai đều được cho phép tại thời điểm này.
  3. Từ danh sách lựa chọn, hãy chọn đơn vị tương ứng với giá trị bạn muốn chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Kilômet trên giờ [km/h]'.
  4. Cuối cùng hãy chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi giá trị, trong trường hợp này là 'Mét trên giây [m/s]'.
  5. Sau đó, khi kết quả xuất hiện, vẫn có khả năng làm tròn số đến một số chữ số thập phân nhất định, bất cứ khi nào cần làm như vậy.

Với máy tính này, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi cùng với đơn vị đo lường gốc; ví dụ: '735 km trên giờ'. Khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng tên đầy đủ của đơn vị hoặc tên viết tắt của nó, ví dụ như "Kilômét trên giờ" hoặc "km/h". Sau đó, máy tính xác định danh mục của đơn vị đo lường cần chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Vận tốc'. Sau đó, máy tính sẽ chuyển đổi giá trị đầu vào thành tất cả các đơn vị thích hợp mà nó biết. Trong danh sách kết quả, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy biểu thức chuyển đổi mà bạn đã tìm kiếm ban đầu. Ngoài ra bạn có thể nhập giá trị muốn chuyển đổi như sau: '78 km/giờ/giây' hoặc '58 km/h bằng bao nhiêu m/s' hoặc '86 Kilomét trên giờ -> Mét trên giây' hoặc '60 km/h = m/s' hoặc '38 Kilômet trên giờ am/s' hoặc '14 km/ha mét trên giây' hoặc '35 Kilômet trên giờ bằng bao nhiêu mét trên giây'. Đối với lựa chọn này, máy tính cũng ngay lập tức tính toán giá trị cơ bản của đơn vị đó cho chuyển đổi cụ thể. Bất kể người dùng sử dụng khả năng nào trong số này, máy tính sẽ lưu công việc tìm kiếm tẻ nhạt cho danh sách phù hợp trong danh sách lựa chọn dài với vô số danh mục và vô số đơn vị tương thích. Máy tính đảm nhận tất cả những việc này và thực hiện công việc chỉ trong tích tắc.

Xem thêm: Chất nào sau đây là muối axit? – Luật Hoàng Phi

Ngoài ra, máy tính cho phép bạn sử dụng các biểu thức toán học. Do đó, không chỉ các số có thể được tính toán cùng nhau, chẳng hạn như "(35 * 35) km/h", mà các đơn vị đo lường khác nhau cũng có thể được kết hợp trực tiếp với nhau trong quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như "735 kilômét trên giờ + 2205 mét trên giờ giây' hoặc '61 mm x 1 cm x 1dm = ?cm^3' Các đơn vị đo lường được kết hợp theo cách này sẽ khớp một cách tự nhiên và có ý nghĩa trong sự kết hợp được đề cập.

Nếu đánh dấu kiểm bên cạnh "Số trong ký hiệu khoa học", câu trả lời sẽ xuất hiện dưới dạng số mũ, ví dụ 3.160 493 798 4×1021. Đối với cách biểu diễn này, số sẽ được chia thành số mũ, ở đây là 21 và số thực, ở đây là 3.160 493 798 4. Đối với các thiết bị mà khả năng hiển thị số bị hạn chế, chẳng hạn như máy tính bỏ túi, người dùng có thể tìm cacys bằng cách gõ số. là 3.160 493 798 4E+21. Đặc biệt, điều này làm cho việc đọc các số rất lớn và rất nhỏ trở nên dễ dàng hơn. Nếu dấu kiểm không được đặt ở vị trí này, kết quả sẽ được trình bày theo cách số thông thường. Đối với ví dụ trên, nó sẽ giống như sau: 3 160 493 798 400 000 000 000. Tùy thuộc vào cách trình bày kết quả, độ chính xác tối đa của máy tính là 14 chữ số. Đây là một giá trị đủ chính xác cho hầu hết các ứng dụng.

Xem thêm: ano hi mita hana no namae o bokutachi wa mada shiranai