nam mô dược sư lưu ly quang vương phật

Tóm tắt

Danh hiệu Dược Vương Quang Minh Phật

Bạn đang xem: nam mô dược sư lưu ly quang vương phật

12 Đại Nguyện Đức Phật Dược Sư

Thần chú Dược Sư Lulu Lý Quang Vương Phật

ruột thừa

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là một trong ba vị “Tam thế Phật” gồm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi chính giữa, Đức Phật A Di Đà bên phải, Đức Phật Dược Sư bên trái.

Danh hiệu Dược Vương Quang Minh Phật

Đức Phật Dược Sư tên tiếng Phạn là Bhaiṣajyaguru, tiếng Trung: 藥師佛, tiếng Anh: Medicine Buddha, ngài còn được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly. Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật.

Bản nguyện của Ngài là “độ hết bệnh tật khổ đau của chúng sinh” nên có tên là Tiểu Tài Diên Thọ Dược Sư Phật . Cõi nước của Ngài là nước Lưu Ly Tịnh Độ nằm ở phương Đông.

kinh dược sư lưu ly quang vương phật, dược sư lưu ly quang vương phật, Kinh dược sư, Phật dược sư , nam mô dược sư lưu ly quang vương phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Và 12 Đại Nguyện

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Dược sĩ có nghĩa là thầy thuốc. Lười là một loại ngọc xanh trong suốt. Lapis lazuli là ánh sáng lapis lazuli. Dược Sư Lưu Ly Quang Phát là vị Phật biết hết y thuật của thế gian và xuất thế gian, Ngài chữa được mọi bệnh tật khổ đau của chúng sinh, những bệnh mê lầm do tham, sân, si gây ra. phiền não gây ra.

Ánh sáng của Đức Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn, “Trong ngoài đều trong, hoàn toàn thanh tịnh, không một chút vẩn đục, khắp nơi đều sáng ngời” tỏa chiếu, phá tan mọi tối tăm vô minh của chúng sinh. , đem lại lợi ích và tiêu trừ mọi bệnh tật của thân tâm, khiến họ xa lìa mê lầm và hướng đến giác ngộ giải thoát.

Tâm Kinh dạy:

“Thấy năm uẩn đều rỗng không, thoát khỏi mọi khổ ách”. Bề ngoài sẫm màu như thùng sơn đen là do hai loại bệnh chính: kiến ​​hoặc và kiến ​​ba khoang. Con kiến ​​hoặc là thấy nó sai, suy nghĩ hoặc nghĩ sai.

Dùng danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật uống ngoài xoa. Trong uống là từng mống niệm (tưởng hoặc) liền biết. Biết vọng là hư vọng.

Mỗi khi hiện tại tham, sân, si đều biết căn nguyên của kiến ​​hoặc. Cần thanh lọc sáu căn. Khởi niệm hai chữ Dược Sư là tự nhắc mình bổn phận tinh tấn, mỗi niệm mỗi niệm giác ngộ, tịnh tâm thanh tịnh. Vì vậy, trong uống rượu.

Ngoài sự xoa bóp, nhất định là có Phật lực hộ niệm hộ niệm. Đức Phật không ở đâu xa. Đức Phật thường an trú trong giây phút chánh niệm. Chúng ta chỉ vì nhân duyên, bị cảm xúc kích thích, bị thay đổi nhận thức, bị sắc che mờ, bị năm ấm che phủ, xem như xa rời lời Phật dạy: “Tâm phàm phu là Đạo”.

Tâm bình thường là Lưu Ly, trong đó không có ngã mạn si mê, không có bệnh chấp ngã. Ngoài ra không bị lừa gạt hay bị lừa dối, giải thoát.

Sáng có nghĩa là sáng suốt. Sáng nay không nắng không trăng. Ánh sáng tâm linh của trí tuệ không có hình dạng.

Trong khi niệm nghe âm thanh rõ ràng không mờ, từng tiếng rõ ràng, sự tỉnh giác rõ ràng. Nếu bạn không thể nghe rõ ràng, bạn sẽ trở nên hôn mê hoặc bị cuốn vào một thế giới khác.

Tánh của cái nghe là tánh biết trong tất cả pháp giới. Nghe tiếng chánh niệm tức là lúc đó ta đã trở về với bản thể của mình. Tánh này đồng với chư Phật và tất nhiên là với Dược Sư Lưu Ly Quang. Niệm danh hiệu của Ngài để tự nhắc mình, tâm Phật vẫn đứng vững trong mười phương không rời nhau.

Kinh Lăng Nghiêm dạy:

“Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu em bỏ chạy, anh có nhớ cũng không thể làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, hai mẹ con sẽ không bao giờ xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật thì đời này đời sau sẽ thấy Phật”.

Không nói trong suốt như pha lê, mà trong suốt như ngọc lưu ly, vì lưu ly có màu lam (blue). Nhìn lên bầu trời, ta thấy một màu xanh nhạt.

Tìm thân vật lý chỉ có hư không, nên Đức Phật dùng màu này để tượng trưng cho những gì hư ảo, không có thật. Năm ấm, chấp ngã, chấp pháp, đối kháng, tư hoặc... bao nhiêu căn bệnh nặng nề của thế gian, dưới con mắt của Đức Phật, chỉ là những bông hoa lốm đốm trong không gian.

Ngay sau khi chữa khỏi bệnh về mắt, các đốm hoa sẽ biến mất. Tỉnh dậy đi, đừng nằm mơ nữa, những giấc mơ thấy hổ vồ, nhà cháy. Mặt trời trí tuệ của tất cả chúng sinh luôn sáng ngời.

Chỉ vì chuyên sống với tâm huyễn, quên tánh giác, nên người ấy biến thành thùng sơn trong ngũ uẩn. Nay y theo lời dạy của Dược Sư, trì danh hiệu Phật, ra khỏi vô minh sanh tử, trở về bản tâm thanh tịnh sáng suốt.

Dược sĩ là hữu ích. Lưu Ly tịnh thân. Ánh sáng là nhận thức. Chữ Vương là hình-chữ để chỉ sự cao siêu, thanh khiết, trong sáng, tuyệt diệu.

Đức Phật Dược Sư là một trong ba vị “Tam thế Phật” gồm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi chính giữa, bên phải là Đức Phật A Di Đà, bên trái là Đức Phật Dược Sư.

Hoành Tam Phật là biểu hiện của niềm tin Phật pháp vô biên, có nghĩa là phương Đông nơi mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển của vạn vật, lấy thế giới Thanh Lưu Ly ở phương Đông làm biểu tượng. cho tăng trưởng; Hướng Tây là hướng mặt trời lặn, tượng trưng cho sự quay trở lại của vạn vật. Ba chúng đồng đứng với nhau, tức là bao dung với tất cả sự an lành.

kinh dược sư lưu ly quang vương phật, dược sư lưu ly quang vương phật, Kinh dược sư, Phật dược sư , nam mô dược sư lưu ly quang vương phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Và 12 Đại Nguyện

12 Đại Nguyện Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư là một bậc giác ngộ với lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh. Ngài che chở chúng sinh thoát khỏi khổ não thân tâm, thoát khỏi hiểm nguy chướng ngại, giúp họ đoạn trừ tam độc tham sân si là căn nguyên của mọi bệnh tật tai hại. Ông là Vua của toàn tri.

Khi còn tu Bồ-tát đạo, Ngài đã phát 12 đại nguyện có năng lực cứu giúp tất cả chúng sanh hết đói khổ, bệnh tật, thân xấu, chuyển giới thành nam… khiến họ đầy đủ căn lành và được thành tựu như ý.

12 Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư như sau:

1. Nguyện sau khi tôi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng chói lọi, chiếu soi vô lượng thế giới, và tôi sẽ dùng thân trang nghiêm ấy để hóa độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có một thân hình đẹp đẽ. nghiêm trang, trong sáng như chính thân mình.

2. Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân con trong sáng như ngọc lưu ly, uy đức vô lượng, chiếu khắp nơi, khiến chúng sanh tối mê được giác ngộ, tùy tâm tu tập các hạnh lành.

3. Con nguyện sau khi thành Phật, sẽ dùng phương tiện trí tuệ rộng lớn để giúp đỡ chúng sanh, họ cần gì được đầy đủ, không thiếu thốn, khổ đau.

4. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sanh nào lầm đường tà, tôi sẽ hóa độ cho họ được trụ trong đường giác ngộ; Nếu họ tự mãn với đạo quả Tiểu thừa, tôi sẽ dùng giáo lý Đại thừa để dẫn dắt họ đạt đạo quả Đại giác ngộ.

5. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sanh nào biết tu theo chánh đạo, tôi sẽ hộ trì cho họ được thanh tịnh, đủ cả ba nhóm Đại thừa giới (tam tụ giới thanh tịnh), không chút nào . Hôi. Nếu trót lỡ lầm lỗi, nghe danh hiệu ta liền được thanh tịnh không đọa vào ác đạo.

6. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sanh thân yếu, tàn tật, tâm ngu si, ngông cuồng, khi nghe danh hiệu con, thân lành vết thương lành lặn, hết bệnh khổ. , phát sinh trí tuệ.

7. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sanh mắc bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu giúp, không thuốc chữa, không người thân săn sóc, khổ tứ phương, khi nghe danh hiệu của con, bệnh liền tiêu trừ. kết thúc. thân tâm an lạc, tinh tấn tu tập cho đến khi thành tựu giác ngộ.

8. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có người nữ nào ngã lòng vì nghĩ mang thân nữ sẽ chịu nhiều bất hạnh, muốn sanh làm nam, khi nghe danh hiệu của Ta, người ấy sẽ được vãng sanh. trở thành một người đàn ông, v.v. cho đến khi đạt được giác ngộ.

9. Nguyện sau khi thành Phật, con sẽ giải thoát chúng sanh khỏi lưới ma, sợi dây trói buộc của tà kiến, dẫn dắt họ vào chánh kiến, thực hành hạnh Bồ-tát hạnh cho đến khi thành tựu giác ngộ.

10. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sanh nào bị oan trái luật pháp tàn ác, bị tù đày, gông cùm, hành hạ, tra tấn, hoặc bị tai nạn hiểm nghèo, trộm cướp v.v... trăm ngàn người. khổ, khi nghe danh hiệu của ta, nhờ uy đức của ta, người ấy được thoát khỏi mọi khổ đau.

Xem thêm: Cập nhật hơn 80 về logo xe hơi giống mazda mới nhất

11. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sanh nào vì miếng ăn mà đọa vào cảnh bần hàn, đói khát, làm ác nghiệp, khi nghe danh hiệu của con mà chuyên tâm quán tưởng, con sẽ trước mang thức ăn ngon, sau sẽ mang đến. pháp giải thoát, khiến cho vĩnh viễn an trú trong vô lượng an lạc.

12. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sanh nào nghèo khổ không có áo mặc, ngày đêm chịu áo rách, rét mướt, chịu trăm điều khổ, khi nghe danh hiệu con mà tinh tấn hành thiền, xin cảm tạ họ . nhờ đức hạnh của tôi mà họ sẽ được mặc quần áo khỏe mạnh, với tất cả các đồ trang sức trên cơ thể.

7 hóa thân của Như Lai

Với lòng đại bi vô lượng và năng lực tiếp dẫn tất cả chúng sinh đến bến bờ giác ngộ. Ngài đã hóa thân dưới nhiều hình tướng khác nhau, trong đó có hình tướng của bảy vị Phật Dược Sư cứu khổ ban vui cho chúng sinh.

Bhaisajyaguru: Dược Sư Lưu Ly Ánh Sáng Như Lai

Abhiyaraja: Pháp Hải Thắng Huệ Du Hi Thần Lực Như Lai

Dharmakirtisagara: Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Asokottamasriraja: Đấng Chiến thắng Vô thượng Kiết tường Như Lai

Suvarnabhadradravimala: Ngọc ánh sáng màu vàng, Hành động kỳ diệu, Thành tựu Như Lai

Svaragosaraja: Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Suparikirti-tanamasriraja: Hảo Danh Gọi Đại Vương Như Lai

Thần chú Dược Sư Lulu Lý Quang Vương Phật

Thần chú Dược Sư là một trong những thần chú được tụng niệm nhiều nhất vì năng lực không thể nghĩ bàn mà nó mang lại cho hành giả khi trì tụng.

Không chỉ có khả năng chữa bệnh cho mình mà còn có khả năng chữa bệnh cho người khác. Quan trọng hơn là khả năng tịnh hóa nghiệp bất thiện trong quá khứ.

Thần Chú Dược Sư Lulu Lý Quang Phật Phạn ngữ

Namo Bhagavate Bhaiṣajyaguru Vaidūryaprabharājāya Tathāgatāya Arhate Samyaksambuddhāya Tadyahā: Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya-Samudgate Svāhā

Thần chú Đại-lan tiếng Phạn với phiên âm tiếng Việt:

Nam Mo / Ba Ga Va Te / Bay Sa Cha Gu Ru / Some Doa Dà Phroa Ba Ra Cha Da / Tat Ta Gach Tha Da / Hay Hat Te / Sam Dap Sam Buot Da Da / That Dza Tha:  Sick / Bay Sa Tre Bay Sa Tre / Ma Ha Bay Sa Cha / Sâm gà Te, So Ha

Thần chú Tây Tạng của Đức Phật Dược Sư

s s s s

OM NAMO BHAGWATE BHEKANDZYE / GURU BEDURYA PRABHA RADZAYA TATAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TADYATHA OM BHEKANDZYE BHEKANDZYE / MAHA BHEKANDZYE BHEKANDZYE / RADZA SAM

Thần chú tiếng Phạn ngắn có phiên âm tiếng Việt:

Tadyatha: Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya-Samudgate Svāhā

That Da Tha, Ôm Bãi Sa Tre, Bai Sa Tre, Bai Sa Tra, Sam Mut Ga Te, So Ha

Theo Bổn Nguyện Công Đức của Dược Sư Như Lai, “nếu thấy người nam hay người nữ bị bịnh đau đớn, nên nhất tâm vì người bệnh ấy mà tắm rửa, súc miệng thường xuyên, rồi trì tụng chú này. 108 lần, trong thức ăn, thuốc uống, hoặc trong nước không có vi trùng, rồi đem cho người bệnh, dùng xong bệnh sẽ tiêu trừ.”

Nếu ai mong muốn điều gì, nên nhất tâm trì tụng chú này, thì sẽ được như ý, trường thọ và không bệnh tật. Sau khi chết sẽ được vãng sinh tịnh độ và đạt được ngôi vị bất thối chuyển cho đến khi thành Phật.

kinh dược sư lưu ly quang vương phật, dược sư lưu ly quang vương phật, Kinh dược sư, Phật dược sư , nam mô dược sư lưu ly quang vương phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Và 12 Đại Nguyện

ruột thừa

Download Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật PDF

Kinh-Dược-SưDownload

Xem chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Chia Sẻ Quốc Tế Dược Sư Lưu Ly Quang Vượng Phát

Tổng hợp & dịch từ: Hoa Sen Library, Tuyenphap, Wikipedia, đạo Phật Việt Nam , Đức Phật Hàng Tuần

Đóng góp:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Theo chúng tôi:

Âm thanh thư giãn + Giai điệu thiền

Âm thanh thư giãn Tiktok

Soundcloud Âm Thanh Thư Giãn

Facebook messenger & Fanpage

Vidiq : https://vidiq.com/meditationmelody

Sagomeko – Miền Tây sông nước – Trà sữa Đài Loan Hokkaido Việt Nam – Web Chia Sẻ Kiến Thức – Du lịch Đất Cà Mau – Tang Lễ Bracknell Berks

Đọc thêm các bài viết chính:

Xem thêm: Chi tiết hơn 81 về những nhãn hiệu xe toyota mới nhất

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sinh Guru Rinpoche, Lục Vị Phật Mẫu Mẫu – Tara. Chú Lục Sỹ Đại Minh, Chú Đại Bi tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Trung, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiêm, Chú Kiết Kiết, Thần Chú Trường Sanh, Thần Chú Om ah hum