Một thế kỷ có bao nhiêu năm? 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?


Chắc hẳn bạn đã từng nghe những cụm từ như: thế kỷ thứ hai, thế kỷ thứ ba hay thế kỷ thứ tư. Vậy một thế kỷ có bao nhiêu năm? 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Bạn đang xem: Một thế kỷ có bao nhiêu năm? 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Bao nhiêu năm trong một thế kỷ?

Theo quy ước, một thế kỷ là 100 năm.

 • Nửa thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Câu trả lời là 50 năm.
 • Một thế kỷ rưỡi bằng bao nhiêu năm? Câu trả lời là 150 năm.
 • 1/3 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Câu trả lời là 33,3 năm.
 • Bao nhiêu năm là 1/10 của một thế kỷ? Câu trả lời là 10 năm.
 • 25 năm bằng bao nhiêu thế kỷ? Câu trả lời là một phần tư thế kỷ.
 • 600 năm bằng bao nhiêu thế kỷ? Câu trả lời là 6 thế kỷ.

Thế kỷ là một đơn vị thời gian, ngoài thế kỷ, chúng ta còn có các đơn vị khác như thập kỷ, thiên niên kỷ...

Trong tiếng Anh, thế kỷ được gọi là một thế kỷ. Từ thế kỷ xuất phát từ tiếng Latin 'centum', có nghĩa là trăm. Thế kỷ đôi khi được viết tắt là . c.

1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Từ công thức trên, ta sẽ quy đổi 1000 năm thành 10 thế kỷ.

1000 năm còn được gọi là thiên niên kỷ. Như vậy 1 thiên niên kỷ có 1000 năm tương ứng với 10 thế kỷ.

Làm thế nào để tính toán thế kỷ?

Cách tính thế kỷ theo lịch Gregorian

Theo lịch Gregorian, các thế kỷ được tính như sau:

 • Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên (AD) bắt đầu từ năm 1 sau Công nguyên và kết thúc vào năm 100 sau Công nguyên.
 • Thế kỷ thứ hai kéo dài từ năm 101 đến năm 200.
 • Tương tự như vậy, thế kỷ thứ N sẽ bắt đầu vào năm (100 x N) – 99 và kết thúc vào năm 100 x N.

Theo lịch Gregorian, thế kỷ sẽ bắt đầu với năm kết thúc bằng '01' và kết thúc bằng năm kết thúc bằng '00'.

số thứ tự thời gian bắt đầu hết giờ Thế kỷ I Tháng 1 1 năm 1 tháng 12 31 năm 100 Thế kỷ II 1 tháng 1 năm 101 31 tháng 12 năm 200 … Thế kỷ N 1 tháng 1 năm (100 x N) – 99 ngày 31 tháng 12 năm (100 x N) Vài ví dụ thế kỷ 19 ngày 1 tháng 1 năm 1801 ngày 31 tháng 12 năm 1900 thế kỷ 20 ngày 1 tháng 1 năm 1901, ngày 31 tháng 12 năm 2000 thế kỷ 21 ngày 1 tháng 1 năm 2001 ngày 31 tháng 12 năm 2100 Nước Mỹ trở nên độc lập vào khoảng thế kỷ 18. (Hình ảnh: phạm vi công cộng) Nước Mỹ trở nên độc lập vào khoảng thế kỷ 18. (Hình ảnh: phạm vi công cộng)

Cách tính thế kỷ theo lịch thiên văn

Theo Thiên văn lịch, kỷ được tính như sau:

 • Thế kỷ thứ nhất bắt đầu từ năm 0 và kết thúc vào năm 99.
 • Thế kỷ 21 sẽ bắt đầu vào năm 2000 và kết thúc vào năm 2099.

Theo Lịch thiên văn, thế kỷ sẽ bắt đầu với năm kết thúc bằng '00' và kết thúc với năm kết thúc bằng 99.

Lịch Gregorian còn được gọi là xây dựng nghiêm ngặt. Trong khi đó, cách tính lịch thiên văn dựa trên nhận thức phổ biến.

Sự khác biệt giữa thập kỷ, thế kỷ và thiên niên kỷ

Dưới đây là tóm tắt về cách biến thập kỷ, thế kỷ và thiên niên kỷ thành năm. Một thập kỷ bằng mười năm. Một thế kỷ bằng một trăm năm. Một thiên niên kỷ bằng một ngàn năm.

đơn vị thời gian khóa học 1 thập kỷ 10 năm 1 thế kỷ 100 năm 1 thiên niên kỷ 1000 năm

Hỏi đáp một số thông tin liên quan

Bao nhiêu năm là 1/10 của một thế kỷ?

1/10 hay còn gọi là "1 trên 10"; chia 1 cho 10 kết quả sẽ là 0,1. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Nhân 100 với 0,1 là 10 năm.

Vậy 1/10 thế kỷ bằng 10 năm.

1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1/5 hoặc "1 trên 5"; lấy 1 chia 5 được kết quả là 0,2. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Nhân 100 với 0,2 bằng 20 năm.

Vậy 1/5 thế kỷ bằng 20 năm.

Một phần tư thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1/4 hay còn gọi là "1 phần 4"; chia cho 1 cho 4 kết quả sẽ là 0,25. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Nhân 100 với 0,25 bằng 25 năm.

Vậy 1/4 thế kỷ bằng 25 năm.

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 7 chương trình mới

1/2 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1/2 hay còn gọi là "1 phần 2"; lấy 1 chia 2 được kết quả là 0,5. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Nhân 100 với 0,5 bằng 50 năm.

Như vậy 1/2 thế kỷ bằng 50 năm.

Nửa thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy nửa thế kỷ bằng 50 năm.

Bao nhiêu năm trước 1 thế kỷ rưỡi?

1 thế kỷ bằng 100 năm. Nửa thế kỷ bằng 50 năm. Do đó, 1 thế kỷ rưỡi bằng 150 năm.

3 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thế kỷ bằng 100 năm. Do đó, 3 thế kỷ bằng 300 năm.

9 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thế kỷ bằng 100 năm. Như vậy, 9 thế kỷ bằng 900 năm.

Dưới đây là bảng tóm tắt cách chuyển đổi thế kỷ sang năm.

thế kỷ khóa học 1/10 (1 phần 10) 10 năm 1/5 (1 phần 5) 20 năm 1/4 (1 phần 4) 25 năm 1/2 (1 phần 2) 50 năm 1 thế kỷ 100 năm 1 thế kỷ rưỡi 150 năm thế kỷ thứ 3 300 năm thế kỷ thứ 9 900 năm

Có bao nhiêu thập kỷ trong 1 thế kỷ?

1 thế kỷ bằng 100 năm; 1 thập kỷ bằng 10 năm.

Do đó, 1 thế kỷ bằng 10 thập kỷ.

Bạn gọi 100 năm là gì?

1 thế kỷ là 100 năm. Vì vậy, 100 năm được gọi là một thế kỷ.

10 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

1 thế kỷ là 100 năm. Do đó, 10 năm là 1/10 thế kỷ.

100 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

1 thế kỷ là 100 năm. Vì vậy, 100 năm bằng 1 thế kỷ.

1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

1 thế kỷ là 100 năm. Vì vậy, 1000 năm bằng 10 thế kỷ.

Thế kỷ 21 là năm nào?

Theo lịch Gregorian, thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2001 đến năm 2100.

Trong khi đó, theo Thiên văn lịch, thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2099.

Năm 2000 là thế kỷ nào?

Theo lịch Gregorian, năm 2000 là vào thế kỷ 20. Tuy nhiên, theo lịch thiên văn, năm 2000 là vào thế kỷ 21.

Xem thêm:

 • 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm?
 • 1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm?
 • 1 nghìn là bao nhiêu?
 • 1 foot bằng bao nhiêu centimet?
 • 1 dặm bằng bao nhiêu km?
 • 1 pound bằng bao nhiêu kilôgam?
 • 1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?
 • 1 ha bằng bao nhiêu m2?
 • 1 yard bằng bao nhiêu mét?
 • 1 mẫu bằng bao nhiêu sào?
 • 1 inch bằng bao nhiêu cm?
 • Một inch bằng bao nhiêu centimet?

Nguồn tham khảo

Xem thêm: Thuốc Motilium-M 10mg hộp 100 viên-Nhà thuốc An Khang

 1. Thế kỷ – Wikipedia tiếng Anh
 2. Thế kỷ – Wikipedia tiếng Anh