Một năm có bao nhiêu ngày, tuần, quý cập nhật mới nhất 2020


Đôi khi thích kiến ​​thức Có bao nhiêu ngày, tuần và quý trong một năm? Nghe có vẻ đơn giản nhưng nhiều bạn không trả lời được ngay. Tùy theo năm thường hay năm nhuận sẽ có đáp án khác nhau. Để trả lời "một lần bây giờ", hãy ghi nhớ các số sau.

Bạn đang xem: Một năm có bao nhiêu ngày, tuần, quý cập nhật mới nhất 2020

Từ lịch này, bạn có thể dễ dàng biết có bao nhiêu ngày, tuần và quý trong năm này.

1. Một năm có bao nhiêu ngày?

Có bao nhiêu ngày trong một năm? Đó là điều chắc chắn ai cũng có thể trả lời đúng không? Trong những năm bình thường, một năm chỉ có 365 ngày.

Nhưng với năm nhuận thì số ngày sẽ tăng thêm 1 ngày lên đến 366 ngày. Ở Việt Nam hiện nay chúng ta tính theo 2 loại lịch là dương lịch và âm lịch. Dương lịch được tính bằng thời gian trái đất quay quanh mặt trời trong 365 ngày 6 giờ. Cứ sau 4 năm, thời gian còn lại là 6 x 4 = 24 giờ = 1 ngày, và ngày này được gọi là ngày nhuận.

2. Có bao nhiêu tuần trong một năm?

Trong 365 ngày, chắc hẳn không phải ai cũng nhận ra và tính toán xem có bao nhiêu tuần. Sau đó, có một phép tính rất dễ dàng mà bạn có thể áp dụng ngay tại đây. Vì 7 ngày là 1 tuần nên chia 365 ngày cho 7 được 52 tuần và thêm 1 ngày.

3. Có bao nhiêu quý trong một năm?

Thông thường người ta dùng quý để tính tiền hoặc tính tốc độ tăng trưởng kinh tế,..... 1 quý được tính là 3 tháng. Chỉ cần chia 12 tháng cho 3 để có 4 quý/năm.

4. Có bao nhiêu giờ một năm?

Để biết có bao nhiêu giờ trong năm, bạn cần biết có bao nhiêu giờ trong tuần. 1 ngày có 24 giờ, nhân 24 giờ với 7 ngày ta được 168 giờ. Một tuần có 168 giờ. Như đã tính ở trên, 1 năm có 52 tuần và 1 ngày. Như vậy, 168 giờ nhân với 52 tuần sẽ cho bạn 8.736 giờ. Thêm 24 giờ vào 1 ngày và phần còn lại bạn nhận được là 8.760 giờ.

5. Một năm có bao nhiêu phút?

Để tính có bao nhiêu phút trong một năm, bạn có thể tính như sau:

Một giờ có 60 phút. Một ngày có 24 giờ. Bạn mất 60 x 24 = 1440 phút. Như vậy, 1 ngày sẽ có 1440 phút.

Xem thêm: Khám phá 72+ về le gió điện xe máy mới nhất

1 năm có 365 ngày. Chỉ cần nhân 1440 phút với 365 ngày để có 525.600 phút. Như vậy, 1 năm có 525.600 phút.

6. Một năm có bao nhiêu giây?

Để tính có bao nhiêu giây trong một năm, bạn có thể tính toán như sau:

60 giây là 1 phút. Vì vậy, nhân 60 giây với 525.600 phút, kết quả là 31.536.000 giây.

7. Một năm có bao nhiêu ngày chủ nhật?

Như đã tính ở trên, 1 năm có 52 tuần và 1 ngày. Và mỗi tuần có một ngày chủ nhật. Như vậy trong một năm sẽ có 52 ngày chủ nhật hoặc nếu chủ nhật giảm thêm một ngày thì sẽ có 53 ngày chủ nhật.

Như vậy qua bài viết bạn đã biết Có bao nhiêu ngày, tuần và quý trong một năm?. Thông thường một năm sẽ có 365 ngày, năm nhuận sẽ có 366 ngày. Cứ 4 năm bình thường lại có một năm nhuận.

Một năm sẽ có 52 tuần 1 ngày đối với năm thường và 52 tuần 2 ngày đối với năm nhuận. Một năm sẽ có 4 quý tương ứng với 3 tháng là 1 quý.

Tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn mở rộng kiến ​​​​thức về thời gian và phương pháp tính toán nhanh nhất.

Xem thêm: Cập nhật hơn 50 về lọc dầu xe hyundai mới nhất