Chuyển đổi Mét vuông (m2) sang Hécta (ha) | Công cụ đổi đơn vị


Máy tính quy đổi từ Mét vuông sang Héc-ta (m2 → ha). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới và bạn sẽ có ngay kết quả.

Bạn đang xem: Chuyển đổi Mét vuông (m2) sang Hécta (ha) | Công cụ đổi đơn vị

Đổi mét vuông (m2) sang héc ta (Ha) Hecta để mét vuông (đơn vị thay đổi)

Mét vuông

Một đơn vị diện tích bằng một mét chiều dài nhân với một mét chiều rộng. Mét vuông được viết tắt là "m2".

Về đơn vị chuyển đổi

Cùng với đơn vị đo diện tích còn có các đơn vị đo khác như milimét vuông (mm2), centimet vuông (cm2), mét vuông (hm2), đề xi mét vuông (dm2), mét vuông (dam2), kilômét vuông (km2).

Tùy vào diện tích và quy mô công trình sẽ có những yêu cầu về đơn vị đo phù hợp. Ngoài m2, bạn cũng có thể sử dụng cm2, ha, dm2 hoặc km2. Mỗi đơn vị sẽ được đặt cách nhau 100 lần từ trước ra sau theo độ dài khoảng cách:

 • 1m2 = 0,000 001 km2
 • 1m2 = 10.000 cm2
 • 1m2 = 0,0001 ha
 • 1m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,0001 km2.
 • 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Cách chuyển đổi m2 → ha

1 mét vuông bằng 0,0001 ha:

1 m2 = 0,0001 ha

1 ha = 10000 m2

Héc ta

Héc-ta, còn viết là héc ta, ký hiệu héc ta, là đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức là héc ta vuông, thường dùng trong trắc địa. Hà là viết tắt của Héc ta dùng để đo diện tích đất xây dựng, đất canh tác.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương 2.471 ha.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (do đó 1 ha bằng 1 vạn mét vuông).

Tương tự như vậy:

Xem thêm: Tổng hợp hơn 92 về tất cả siêu xe lamborghini hay nhất

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km vuông?

Cách tốt nhất để tính toán: 1ha = 0,01 km2 (hay có thể nói 1 ha bằng 0,01 km2).

Vân vân:

 • 2 ha = 0,02 km2
 • 10 ha = 0,1 km2
 • 100 ha = 1 km2

1 ha Bằng bao nhiêu?

Để quy đổi từ héc ta sang sào ta phải hiểu rằng Sao là đơn vị đo diện tích bề mặt trái đất theo từng vùng nên ở mỗi vùng sẽ có cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1 ha bằng bao nhiêu sào miền trung, 1ha bằng bao nhiêu sào miền nam).

Cách tính đúng nhất:

 • 1 ha = 10.000/360 = 27,7777777778 Sao Bắc Bộ
 • 1 ha = 10.000/499,95 = 20,0020002 sào miền trung
 • 1 ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 Sao Nam

Sở dĩ phải chia cho 1296, 499,5 hay 360, các bạn xem bài 1 bao nhiêu mét vuông là công bằng.

1ha Cho bao nhiêu ha?

Mẫu là đơn vị đo diện tích, được sử dụng nhiều nhất trong dân gian nên ở mỗi vùng miền luôn có cách tính khác nhau (câu hỏi: 1 ha bằng bao nhiêu ha miền bắc, 1 ha bằng bao nhiêu ha miền trung, 1 ha bằng bao nhiêu ha).

Cách tính chính xác nhất:

 • 1 hecta = 2.778 mẫu Anh phía bắc
 • 1 ha = 2 mẫu Duyên hải miền Trung
 • 1 hecta = 1 mẫu Anh

1 ha bằng bao nhiêu công?

Còn việc quy đổi hecta ra đơn vị sự nghiệp thì cũng tùy từng vùng miền (xin hỏi: 1ha bằng bao nhiêu lao động ở miền bắc, 1ha bằng bao nhiêu ở miền trung, 1ha bằng bao nhiêu ở miền nam).

Cách tính đúng nhất:

 • 1 ha = 10.000/360 = 27,777777777778 Miền Bắc Việt Nam
 • 1 ha = 10.000/499,95 = 20,0020002 Duyên hải miền Trung
 • 1 ha = 10.000/1296 = 7,71604938272 nam

Bảng mét vuông sang hecta

bao nhiêu tiền 1m2?0,01 mét vuông = 1.0E-6 Héc tamười mét vuông = 0,001 Héc ta0,1 mét vuông = 1.0E-5 Héc ta11 mét vuông = 0,0011 Héc taĐầu tiên mét vuông = 0,0001 Héc tathứ mười hai mét vuông = 0,0012 Héc ta2 mét vuông = 0,0002 Héc ta13 mét vuông = 0,0013 Héc ta3 mét vuông = 0,0003 Héc ta14 mét vuông = 0,0014 Héc ta4 mét vuông = 0,0004 Héc ta15 mét vuông = 0,0015 Héc ta5 mét vuông = 0,0005 Héc ta16 mét vuông = 0,0016 Héc ta6 mét vuông = 0,0006 Héc ta17 mét vuông = 0,0017 Héc ta7 mét vuông = 0,0007 Héc ta18 mét vuông = 0,0018 Héc tasố 8 mét vuông = 0,0008 Héc ta19 mét vuông = 0,0019 Héc ta9 mét vuông = 0,0009 Héc ta20 mét vuông = 0,002 Héc ta

Xem thêm: Cập nhật với hơn 64 về sua xe chuyen nghiep yamaha hay nhất