Chi tiết hơn 54 về lọc gió xe yamaha jupiter hay nhất

Chào chúng ta, tình hình là sau khoản thời gian bản thân hiểu toàn cỗ kỹ năng về kiểu cách bảo trì xe cộ Ya bên trên từng tất cả điểm, bên trên trời bên dưới khu đất, thì bản thân tổ hợp lại trong một topic để giúp đỡ ae đã đạt được kỹ năng cơ phiên bản về sự việc bảo trì mang đến con cái Yamaha của mình:
ngoại giả còn 1 số ít nhãn hiệu xe mới mẻ đi ra thời hạn sau, bản thân ko update kịp, ae ai đem lòng xin xỏ hùn bản thân cập nhật:
SIRIUS đời trước (5HU)

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha

lấy tấm hình ảnh Sirius đời trước minh họa

Bạn đang xem: Chi tiết hơn 54 về lọc gió xe yamaha jupiter hay nhất

Dung tích: 101.8 cc
piston x khoảng tầm chạy: 49x54mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới & ly tâm
khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.10 mm
xả:0.08 ~ 0.13 mm
thay đổi vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+3/8 vòng
Vặn vô --> Đậm lên, Vặn đi ra --> nghèo khổ đi
Hệ thống tấn công lửa: CDI - năng lượng điện xoay chiều
bugi chi tiêu chuẩn: C7HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm)

SIRIUS HELLO

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 2

Dung tích: 110.3 cc
piston x khoảng tầm chạy: 51x54mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới & ly tâm
khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
thay đổi vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+1/8 vòng
Đối với SIRIUS 2011 : 2+1/4 vòng xả đi ra (thank chưng Angel090 vẫn góp phần kinh nghiệm tay nghề thực tế

Vặn vô --> Đậm lên, Vặn đi ra --> nghèo khổ đi
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 7,5 ~ 12 (kilôôm)

TAURUS

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 3

Dung tích: 115 cc
piston x khoảng tầm chạy: ?x?mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới & giấy tờ (thay thanh lọc giấy tờ từng 6000km)
khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
thay đổi vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+1/2 vòng
Vặn vô --> Đậm lên, Vặn đi ra --> nghèo khổ đi
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: ? (kilôôm)

JUPITER R (JU 100)

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 4

Dung tích: 101.8 cc
piston x khoảng tầm chạy: 49x54mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới & ly tâm
khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.10 mm
xả:0.08 ~ 0.13 mm
thay đổi vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+1/2 vòng
Vặn vô --> Đậm lên, Vặn đi ra --> nghèo khổ đi
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: C7HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm)

JUPITER V

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 5

Dung tích: 110.3 cc
piston x khoảng tầm chạy: 51x54mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới & ly tâm
khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
thay đổi vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+5/8 vòng
Vặn vô --> Đậm lên, Vặn đi ra --> nghèo khổ đi
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm)

JUPITER MX/ GRAVITA

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 6

Dung tích: 110.3 cc
piston x khoảng tầm chạy: 51x54mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới & ly tâm
khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
thay đổi vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+1/8 vòng
Vặn vô --> Đậm lên, Vặn đi ra --> nghèo khổ đi
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm)

NOUVO 115 đời trước (mã 5VD)

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 7

Dung tích: 113.7 cc
piston x khoảng tầm chạy: 50x57.9mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới
Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
Dầu thay cho ấn định kì: 0.1l
khe hở xú pap: hút:0.08 ~ 0.12 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
Bề rộng lớn chạc đai: 18.2 mm
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+7/8 vòng
Vặn vô --> Nghèo cút, Vặn đi ra --> Đậm lên
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

NOUVO 115 mới thứ hai (mã 2B5) - nouvo 3 đời 1 đèn

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 8

Dung tích: 113.7 cc
piston x khoảng tầm chạy: 50x57.9mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới
Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
Dầu thay cho ấn định kì: 0.1l
khe hở xú pap: hút:0.06 ~ 0.10 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
Bề rộng lớn chạc đai: 18.2 mm
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 2 vòng
Vặn vô --> Nghèo cút, Vặn đi ra --> Đậm lên
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

NOUVO 135

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 9

Dung tích: 132.6 cc
piston x khoảng tầm chạy: 54x57.9mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới
Dầu cầu (bộ truyền cuối): SAE 10W30
Dầu thay cho ấn định kì: 0.2l
khe hở xú pap: hút:0.08 ~ 0.12 mm
xả:0.21 ~ 0.25 mm
Bề rộng lớn chạc đai: 22 mm
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 2+1/4 vòng
Vặn vô --> Nghèo cút, Vặn đi ra --> Đậm lên
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: CR7E (NGK)
Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

MIO đời trước (mã 5WP)

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 10

Dung tích: 113.7 cc
piston x khoảng tầm chạy: 50x57.9mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới
Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
Dầu thay cho ấn định kì: 0.1l
khe hở xú pap: hút:0.06 ~ 0.10 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
Bề rộng lớn chạc đai: 18.2 mm
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 2+1/2 vòng
Vặn vô --> Nghèo cút, Vặn đi ra --> Đậm lên
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

MIO mới thứ hai (ultimo, classico)

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 11

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 12

Dung tích: 113.7 cc
piston x khoảng tầm chạy: 50x57.9mm
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới
Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
Dầu thay cho ấn định kì: 0.1l
khe hở xú pap: hút:0.06 ~ 0.10 mm
xả:0.08 ~ 0.12 mm
Bề rộng lớn chạc đai: 18.2 mm
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 2+3/8 vòng
Vặn vô --> Nghèo cút, Vặn đi ra --> Đậm lên
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

EXCITER

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 13

Dung tích: 134.4 cc
piston x khoảng tầm chạy: 54x58.7mm Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 14
nhớt thay cho ấn định kì: 0.8l
loại thanh lọc nhớt: lưới & giấy tờ (thay thanh lọc giấy tờ từng 6000 km)
khe hở xú pap: hút:0.10 ~ 0.14 milimet Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 15
xả:0.16 ~ 0.trăng tròn milimet Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 16
thay đổi vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
Căn chỉnh vít dông chế hoà khí: 1+5/8 vòng
Vặn vô --> Đậm lên, Vặn đi ra --> nghèo khổ đi
Hệ thống tấn công lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
bugi chi tiêu chuẩn: CPR8EA-9 (NGK)
Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 17PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH VÍT GIÓ

1. Chế hoà khí VM (dùng mang đến đa số những loại xe cộ số của yamaha trừ ex 2011Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 18)​

+ Vặn vít dông đi ra (ngược chiều kim DH): thêm thắt dông → hoà khí nhạt nhẽo hơn​

+ Vặn vít dông vô (cùng chiều kim DH): bớt dông → hoà khí đậm hơn​

2. Chế hoà khí SU (dùng mang đến toàn bộ nhãn hiệu xe tay ga của yamaha)​

+ Vặn vít dông đi ra (ngược chiều kim DH): thêm thắt trung khí → hoà khí đậm hơn​

+ Vặn vít dông vô (cùng chiều kim DH): bớt hoà khí → hoà khí nhạt nhẽo hơn​

dù là bình xăng con cái loại gì, đều phải sở hữu công cộng 1 Đặc điểm là lấy mốc bên trên địa điểm siết vô tối nhiều của ốc dông (ốc dông vặn vô theo hướng kim đồng hồ đeo tay cho tới lúc không vô được nữa, lấy tê liệt thực hiện mốc)​

Bên cạnh việc canh chỉng xăng dông cũng cần phải lưu ý cho tới thanh lọc dông (12000 km là thay cho với thanh lọc giấy)và bugi (nên sử dụng DENSO IRIDIUM POW) hao hao bơm căng lốp,bảo trì cỗ 3 NHÔNG, SÊN DĨA, tổ hợp những nguyên tố này theo đòi bản thân sẽ hỗ trợ xe cộ chúng ta tiết kiệm ngân sách xăng rộng lớn, cần thiết là tất cả chúng ta hiểu thêm thắt về con xe tất cả chúng ta đang hoạt động rộng lớn. 1 số ít bxc cả hai ốc dông và ga ranty đều dẹt (EX) thì cơ hội xác lập là nổ máy, vặn vô thêm thắt kể từ 1/2-1 vòng nhưng mà tua máy tăng dần đều, tê liệt đó là ốc ga ranty, trong thời điểm tạm thời bỏ dở con cái tê liệt, chỉnh con cái còn sót lại (ốc gió) tiếp sau đó chỉnh ga ranty mang đến chớ tắt máy là ok​

Tong hop cach bao duong cac dong xe cộ Yamaha - 19

Cập nhật yamaha tránh việc vô mua sắm vật

Xem thêm: Chi tiết hơn 63 về logo vecto hình xe đạp mới nhất

1./ yamaha tuấn trúc ở 481-483 Tùng thiện Vương, phường 12, Q.8 (bán giá bán cao hơn nữa niêm yết đặc biệt nhiều)​

2./ khối hệ thống cửa hàng xe cộ máy QUANG - HÙNG - PHƯƠNG​

3./ Yamaha 3S Hòa Huy Hoàng 321A-B Trần Hưng Đạo - Quận 1(bán giá bán cao hơn nữa giá bán niêm yết)​

4./ Quân Hữu Phước mặt mũi sư vạn hạnh, chuyên nghiệp hồi phục, bùa bxc mang đến "tiết kiệm", vẫn test 1 loại bxc của ati, kết quả: hư đốn đót, kim xăng zin ati, hao xăng như quỷ​

5./ Tiệm hồi phục BXC Bão Biển Đinh Tiên Hoàng, hồi phục pontu mang đến bxc no lx, sau sát 2 tuần tình hình tệ hơn​

6./ Yamaha 3S 147 Bis Nguyễn Tất Thành - Quận 4​

Yamaha 3S 147 Bis Nguyễn Tất Thành - Quận 4 - Thành phố Sài Gòn (Ngoc Anh) lừa đả​

7./ Yamaha Phúc Nguyên Phát địa đơn thuần 46 Điện Biên Phủ(Ngay bùng binh ĐBP)​

Tẩy chay yamaha cung cấp xe cộ như xịt​

8./ yamaha hoàng chương thủ đức​

Đề nghị tẩy chay 3s Hoàng Chương Thủ Đức,giá bán cao, thái phỏng rơi rụng dạy​

9./ Yamaha 3S Hoàng Nhung địa điểm 101-103-105 Tên Lửa q.Bình Tân;​

cập nhật yamaha cung cấp khá giá chuẩn, sức nóng tình:​

Mình lập topic này nhằm mục đích phân tách tiếp tục kinh nghiệp về kiểu cách xử lý yếu đuối điểm của phuộc EX ( cần thiết là tự động tay thực hiện nhé)

EX là con xe số phổ thông chạy đặc biệt phê. Nói công cộng là số 1 của nhãn hiệu xe phổ thông lắp đặt ráp bên trên VN đem dung tích dước 150 cc.​

Nhưng nó có một điểm yếu là phuộc trước đặc biệt yếu đuối. Chạy nhanh chóng nhanh chóng chở nặng trĩu nhưng mà thắng cấp là thốn phuộc loại cụp nghe xót cả xe cộ. Khi qua chuyện những ổ gà hoặc những mố cầu nhưng mà chạy nhanh chóng chút cũng chạm không còn ti phuộc --> đặc biệt nguy khốn.​

Mình xin xỏ tế bào miêu tả lại cơ hội tự động không giống phục lỗi này.​

Lỗi phuộc yếu đuối ở EX thực ra chỉ là vì thiếu hụt nhớt vô ty phuộc thui chứ chẳng cần lỗi hốc gì cả.​

Chuẩn bị trước 2 xị nhớt 10 trước ( nhớt 10 là ghi nhớ đặc biệt lỏng, nhớt mới mẻ của hảng này cũng khá được , miễn sau là nhớt xịn)​

Đầu chi tiêu chúng ta dỡ dàn vật liệu bằng nhựa ốp trước đi ra.​

Dựng chống thân thiện rùi chống xe cộ mang đến phần bánh trước cao lên.​

Tháo ty phuộc trước và bánh xe cộ đi ra (tháo vày khóa và cây lục giác nhé )​

Sau Khi dỡ được dàn ốp trước đi ra thì kế tiếp dỡ bánh xe cộ đi ra. Tiếp tục dỡ 2 nắp chụp bên trên đầu ty phuộc ( vày cây lục giác)---> dỡ 4 con cái ống ở chản 3 đi ra nhằm lấy 2 cây phuộc đi ra ( cảnh giác hội tụ lại loại sin vày vật liệu bằng nhựa rời làm mất đi và rách rưới sin)​

Sau Khi dỡ nắp chụp đi ra rùi thì rút loại lò sánh bên phía trong đi ra.​

Lấy 1 loại ly or chay nhưa gì cũng khá được. Dóc ngược ty phuộc nhằm phần nhớt vô ty phuộc chảy đi ra không còn vô ly.​

Tiếp tục thực hiện tựa như vậy với ty phuộc còn sót lại.​

Sau Khi lấy không còn nhớt cũ vô 2 ty phuộc đi ra ly or chay thì chính thức phân tách phần nhớt tê liệt đi ra 1 /2 làm sao cho thật điều ( Mục đích là nhằm coi từng mặt mũi ty phuộc là từng nào nhớt)​

Sau tê liệt xối nhớt mới mẻ đi ra chay mới mẻ sao mang đến vày với phần nhớt cũ tôi đã chia nhỏ ra --> rùi bổ sung thêm một nắp nhớt ( sử dụng nắp của chay nước suối loại nhỏ ~ 20-25 cc) cho thêm nữa vô phần nhớt mới mẻ.​

Kế tiếp bản thân tiếp tục sập phần nhớt mới mẻ đang được cân nặng đong tự điếm cản thân thiện như bên trên trỏ lại ty phuộc.​

Thực thiệc tương tư như bên trên với ty phuộc còn sót lại.​

Lưu ý: chỉ bổ sung cập nhật thêm một nắp nhớt cho từng ty phuộc là vừa phải nhé bao nhiêu đồng đội. Anh em này tham lam vượt lên trên mang đến vô rộng lớn 1 nắp nhớt là phuộc sẽ ảnh hưởng vượt lên trên cứng đó)​

Nói công cộng là nếu như cảm nhận thấy phuộc xe cộ bản thân vượt lên trên yếu đuối thì thêm thắt từng mặt mũi ty phuộc là một trong nắp nhớt ( nắp của chay nước khoáng loại nhỏ chứ nắp bình nhớt chà bá là phuộc cứng nắp luôn luôn tê liệt, chú ý kỹ phần này nhé)Còn phuộc chỉ tương đối yếu đuối thì thêm thắt khoản nữa nắp là vừa phải (cái này tùy xe cộ và tùy người chủ mến phuộc cứng nhiều hoặc cứng ít)​

Sau sau khi làm xong với 2 ty phuộc thì triển khai quy trình lắp đặt trở vô (lúc dỡ phuộc đi ra sao thì giờ lắp đặt ngược vô như vậy ấy)​

Kết ngược sau khoản thời gian xử lý :

- Phuộc nhúng êm dịu rộng lớn và ổn định ấn định ở vận tốc cao.​

Chạy qua chuyện ổ gà , mố cầu, xe cộ êm dịu rộng lớn và mau lấy lại thăng bằng chứ ko bị thảy xe cộ như Khi phuộc yếu đuối ( Đặc biết ko bị chạm , thốn ty phuộc nữa)​

Xem thêm: Chia sẻ hơn 90 về pad xe đạp 28mm mới nhất

Nói công cộng đặc biệt lý tưởng.​

Chúc đồng đội tự động thực hiện thành công xuất sắc nhé. Nếu đem gì vướng mắc thì ae cứ tương tác bản thân. Hình như còn tồn tại những nhãn hiệu xe mới mẻ như Nouvo SX, Luvias Fi...ae này biết thì post bổ sung cập nhật nhé.​