Cập nhật 72+ về phí trông giữ xe đạp hay nhất

UBND TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: Cập nhật 72+ về phí trông giữ xe đạp hay nhất

Số: 72/2004/QĐ-UB

Ngày 24 mon 05 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp mệnh lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 10 trải qua ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị toan số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2003 của nhà nước quy toan cụ thể thực hành Pháp mệnh lệnh phí và lệ phí và các Thông tư chỉ dẫn của Sở Tài chính

Căn cứ Nghị quyết số 77/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003 của HĐND tỉnh TP Bắc Ninh khoá XV kỳ họp loại 14;

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chủ yếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành tất nhiên Quyết toan này bạn dạng Quy toan việc thu, quản lý và dùng phí nhìn lưu giữ xe đạp điện, xe pháo máy, xe hơi bên trên địa phận tỉnh TP Bắc Ninh.

Điều 2: Quyết toan này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 01/6/2004 và thay thế Quyết toan số 17/QĐ-UB ngày 10/02/2003 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

Điều 3: Thủ trưởng những cơ quan: Văn chống Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Sở Tài chủ yếu, Cục Thuế, Sở Thương mại-Du lịch, những phòng ban, đơn vị chức năng tương quan, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân những thị trấn, thị xã và những tổ chức triển khai, cá thể hoặc nhập nghành nghề nhìn lưu giữ xe đạp điện, xe pháo máy, ô tô địa thế căn cứ ra quyết định thực hành ./.

UBND TỈNH BẮC NINH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Tính

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THU QUẢN LÝ PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành tất nhiên Quyết toan số 72/2004/QĐ-UB ngày 24/5/2004 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi vận dụng.

Bản quy toan này vận dụng so với những dịch vụ trông lưu giữ xe đạp điện, xe pháo máy, xe hơi (sau đấy là điểm nhìn lưu giữ xe) vi phạm an toàn giao thông; những điểm nhìn lưu giữ xe pháo với những phòng ban, đơn vị chức năng sự nghiệp, những khu công nằm trong.

Điều 2: Đối tượng nộp phí.

Chủ những phương tiện đi lại mong muốn gửi xe pháo và chủ phương tiện giao thông vận tải bị lực lượng tác dụng thu, lưu giữ bởi vi vi phạm an toàn giao thông.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mức thu phí:

3.1. Đối với điểm nhìn lưu giữ những phương tiện đi lại bị thu, lưu giữ bởi vi vi phạm giao thông vận tải :

STT

Loại phương tiện

Mức thu phí

(đồng/ xe/1 ngày đêm)

1

Xe cổ hủ

Xe giẫm

2.000

Xe xích lô

3.000

2

Mô tô, xe pháo máy và xe pháo tương tự động

5.000

3

Xe dù tô

Xe chở khách hàng kể từ 4 cho tới bên dưới 30 ghế; xe tải lớn dưới 10T.

40.000

Xe chở khách hàng kể từ 30 ghế trở lên; xe tải lớn kể từ 10T.

50.000

Xe công nông, xe pháo lam và tương tự động.

30.000

3.2. Đối với những điểm nhìn lưu giữ xe pháo không giống.

- gí dụng cho những điểm nhìn lưu giữ xe pháo tại: Các cơ quan, ngôi trường học tập, khám đa khoa, tiệc tùng, thăm hỏi quan liêu phượt, chợ, ngôi nhà công cộng cư…

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu phí

Gửi nhập ngày

(đ/lượt)

Gửi ban đêm

(đ/lượt)

Gửi cả ngày

và đêm

(đ/lượt)

Gửi cả tháng (đ/tháng)

Đối với điểm nhìn lưu giữ xe pháo mang đến CBCNV, GV. HS.SV những ngôi trường học; CBCNV, Y,BS bên trên các BV.TTYT

Các đối

lượng khác

1

Xe đạp

500

1.000

1.500

5.000

15.000

2

Xe máy

1.000

2.000

3.000

10.000

30.000

3

Ôtô khách

4-5 khu vực ngồi

5.000

7.000

10.000

100.000

6-dưới 12 ghế ngồi,

6.000

8.000

12.000

120.000

12-24 ghế ngồi.

7.000

10.000

15.000

150.000

Trên 24 khu vực ngồi

10.000

15.000

20.000

200.000

4

Xe vận tải

Xe 5T trở xuống, xe pháo công nông, xe pháo cung cấp vận tải.

5.000

8.000

10.000

Xem thêm: Cập nhật hơn 87 về op mat xe yamaha janus mới nhất

100.000

Xe bên trên 5 tấn

7.000

10.000

15.000

120.000

(Gửi trong thời gian ngày là gửi theo từng đợt trong thời gian ngày kể từ 7 giờ đến18 giờ; gửi đêm hôm là gửi theo từng đợt trong một tối kể từ 18 giờ cho tới trước 7 giờ sáng sủa hôm sau).

- Đối với những Ga xe:

Phí đỗ xe pháo xe hơi mỗi tháng bên trên những bến xe pháo khách hàng của tỉnh: Xe kể từ 5 ghế ngồi trở xuống 25.000đ/ tháng; xe pháo kể từ 6-12 ghế ngồi 30.000đồng; xe kể từ 12-24 ghế ngồi 40.000đ/tháng; xe pháo bên trên 24 ghế ngồi 50.000đ /tháng.

3.3. Đối với những điểm nhìn lưu giữ xe pháo không giống gửi nhiều ngày:

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu phí (đồng)

Từ 1 cho tới 5 ngày

Từ 6 cho tới 10 ngày

Từ 11 cho tới 15 ngày

Từ 16 cho tới 20 ngày

Từ 21 đến

31 ngày

1

Xe đạp

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

2

Xe máy

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

3

Ôtô khách

4-5 khu vực ngồi

35.000

52.500

70.000

87.500

100.000

6-dưới 12

chỗ ngồi

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

12-24 khu vực ngồi

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

Trên 24 khu vực ngỗi

75.000

112.500

150.000

187.500

220.000

4

Xe vận tải

Xe 5T trở xuống, xe pháo công nông, xe pháo cung cấp vận tải.

40.000

55.000

70.000

85.000

100.000

Xe bên trên 5 tấn

50.000

65.000

80.000

100.000

120.000

Điều 4 : Quản lý và sử dụng phí

1. Phí nằm trong Ngân sách Nhà nước:

1.1. Phí nhìn lưu giữ xe đạp điện, xe pháo máy, xe hơi bởi các cơ quan liêu, tổ chức triển khai tại đây thu là phí nằm trong Ngân sách Nhà nước và được điều tiết như sau:

- Phí bởi lực lượng Công an, Thanh tra kí thác thông thu so với những ngôi nhà phương tiện đi lại vi phạm Luật Giao thông đương cỗ được nhằm lại 70% bên trên đơn vị chức năng thu, số sót lại 30% nộp Ngân sách Nhà nước.

- Phí bởi những đơn vị chức năng sự nghiệp có thu tổ chức triển khai chiếm được triển khai theo gót nghị toan số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của nhà nước về cơ chế tài chủ yếu vận dụng mang đến đơn vị chức năng sự nghiệp với thu.

- Phí bởi những tổ chức triển khai nằm trong phòng ban vận hành Nhà nước, những tổ chức triển khai chủ yếu trị, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội, những tổ chức triển khai xã hội, các tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp nghệp (không nằm trong đối tượng người tiêu dùng vận dụng của Nghị toan số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của nhà nước về cơ chế tài chủ yếu vận dụng mang đến đơn vị sự nghiệp với thu) thu so với những ngôi nhà phương tiện đi lại cho tới contact công tác làm việc, làm việc , tiếp thu kiến thức, khám đường trị căn bệnh vv… được nhằm lại bên trên đơn vị chức năng thu 80%, số còn lại 20% nộp Ngân sách Nhà nước.

1.2. Phần nhằm lại mang đến đơn vị chức năng thu tiền phí sử dụng không cần nộp thuế và được dùng cho những nội dung sau:

- Trả chi phí mướn kho, kho bãi mang đến thủ kho, kho bãi (nếu có).

- Chi trả những khoản chi phí lương bổng, chi phí công, các khoản phụ cung cấp và góp sức theo gót chi phí lương bổng, chi phí công theo gót cơ chế hiện nay hành của người làm việc thẳng thu tiền phí.

- Chi mua sắm vật tư, nguyên vật liệu, văn chống phẩm, điện thoại, điện và nước, công vụ phí theo gót xài chuẩn chỉnh hiện nay hành của Nhà nước.

- Ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư kiến thiết, thay thế thường xuyên, thay thế rộng lớn gia tài đáp ứng thẳng mang đến công tác làm việc thu tiền phí.

- Trích quỹ biểu dương thưởng, phúc lợi mang đến đơn vị chức năng tổ chức thu phí; Tổng nút trích 2 quỹ tối nhiều một năm vị 3 mon lương bổng triển khai nếu số thu trong năm này cao hơn nữa năm vừa qua và tối nhiều vị 2 mon lương bổng triển khai nếu như số thu trong năm này thấp rộng lớn năm vừa qua.

Kết giục năm ngân sách nếu như số phí được nhằm lại chưa dùng không còn thì tổ chức triển khai thu tiền phí cần nộp Ngân sách Nhà nước theo gót qui toan.

2. Phí ko nằm trong Ngân sách Nhà nước:

Phí bởi những đối tượng người tiêu dùng thu ngoài quy toan bên trên Điểm 1, Như vậy tổ chức triển khai thu: Được xác lập là lợi nhuận của tổ chức triển khai, cá thể thu phí. Các tổ chức triển khai, cá thể được quy tắc thu tiền phí được dùng toàn cỗ chi phí phí thu được nhằm trang trải từng ngân sách với tương quan cho tới sinh hoạt thu tiền phí và nộp thuế cho Nhà nước theo gót quy toan.

Điều 5: Chứng kể từ thu tiền phí, đăng ký kê khai và thu, nộp phí.

1. Đối với tổ chức triển khai thu tiền phí nằm trong Ngân sách Nhà nước:

1.1 Trong thời hạn muộn nhất là 10 ngày trước khi chính thức thu tiền phí, tổ chức triển khai thu cần ĐK với phòng ban thuế về vị trí thu, chứng kể từ thu và việc tổ chức triển khai thu tiền phí theo gót quy toan như sau:

- Tổ chức thu tiền phí trực nằm trong Trung ương, trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thì ĐK với Cục Thuế tỉnh.

- Tổ chức thu tiền phí nằm trong thị trấn, thị xã, xã, phường, thị trấn thì ĐK với Chi viên Thuế thị trấn, thị xã với vị trí thu tiền phí.

1.2. Các tổ chức triển khai thu tiền phí Khi chiếm được cần gửi số tiền đang được thu phần cty thừa kế nhập thông tin tài khoản bên trên Kho bạc Nhà nước điểm thu phí theo gót quy toan của Kho bạc Nhà nước đôi khi cần nộp ngân sách theo gót tỷ lệ quy toan như bên trên.

2. Đối với những tổ chức triển khai, cá thể thu tiền phí không thuộc Ngân sách Nhà nước:

Trong thời hạn muộn nhất là 10 ngày trước lúc bắt đầu thu tiền phí, tổ chức triển khai, cá thể được quy tắc thu tiền phí ĐK cần kê khai với cơ quan thuế về vị trí thu, hội chứng kể từ thu tiền phí và ĐK kê khai lợi nhuận, nộp thuế với phòng ban thuế theo gót quy toan hiện nay hành của Nhà nước về thuế.

Điều 6: Hạch toán kế toán tài chính và quyết toán phí.

1. Tổ chức cá thể thu tiền phí với trách cứ nhiệm:

- Mở bong sách kế toán tài chính nhằm theo gót dõi, phản ánh việc thu nộp và vận hành dùng số chi phí phí theo gót cơ chế kế toán tài chính hiện nay hành của Nhà nước.

- Hàng năm phải tạo dự trù thu, chi gửi những cơ quan: Tài chủ yếu, Thuế nằm trong cung cấp.

- Định kỳ report quyết toán việc thu, nộp, sử dụng tiền phí chiếm được.

- Thực hiện nay cơ chế công khai minh bạch tài chủ yếu theo gót quy định.

2. Trường phù hợp thay cho thay đổi, kết giục hoặc đình chỉ thu phí cần triển khai quyết toán phí nhập thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày với quyết định thay cho thay đổi, kết giục hoặc đình chỉ thu tiền phí.

3. Tổ chức cá thể thu tiền phí phụ trách về tính đúng mực của số liệu quyết toán phí. Nếu phân phát hiện nay với sự trốn lậu phí hoặc số thuế cần nộp có khả năng sẽ bị xử lý theo gót quy toan của pháp lý.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xem thêm: Chia sẻ 82+ về thắng xe đạp bằng chân mới nhất

Điều 7: Giao Sở Tài chủ yếu ngôi nhà trì phối phù hợp với những ngành liên quan và Ủy Ban Nhân Dân những thị trấn, thị xã tổ chức triển khai triển khai quy toan này.

Quyết toan này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành kể từ ngày 01/7/2004 và thay cho thế Quyết toan số 17/QĐ-UB ngày 10/02/2003 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

Các tổ chức triển khai, cá thể thu tiền phí, đối tượng người tiêu dùng nộp phí và những phòng ban tương quan phụ trách thực hành Quy toan này. Trong quá trình triển khai, nếu như với trở ngại vướng vướng, những phòng ban và đơn vị chức năng với liên quan phản ánh kịp lúc về sở Tài chủ yếu tổ hợp report Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đánh giá xử lý.