Bài 20: Tỉ khối của chất khí – Hoc24


1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT KHÍ AO VÀ KHÍ B NHỎ HƠN?

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

Bạn đang xem: Bài 20: Tỉ khối của chất khí – Hoc24

dA/B là tỉ lệ khối lượng của khí A so với khí B.

Do đó nếu biết khối lượng mol của khí B và dA/B thì cũng thu được khối lượng mol của khí A theo công thức suy ra từ công thức trên:

Ví dụ 1: Hỏi oxi nặng hơn hay nhẹ hơn hiđro bao nhiêu lần. Hãy so sánh đ

(O_2)

/

(H_2)

.

d(O_2)/(H_2)

=

(dfrac{M_{O_2}}{M_{H_2}})

=

(dfrac{32}{2})

= 16.

⇒ Khí oxi nặng gấp 16 lần khí hiđro.

Ví dụ 2: Không khí là hỗn hợp của hai loại khí chính là nitơ (N2) và oxi (O2). Khí oxi mạnh hơn hay nhẹ hơn khí nitơ bao nhiêu lần?

M(O_2) = 32 g/mol và M(N_2) = 28 g/mol ⇒ d(O_2)/(N_2) = (dfrac{M_{O_2}}{M_{N_2}}) = (dfrac{32} {28}) ≃ 1,14.

Vậy khí oxi nặng hơn khí nitơ 1,14 lần.

Ví dụ 3: Khí X có tỉ khối hơi đối với khí oxi bằng 2. Xác định Mx.

Xem thêm: Chi tiết hơn 77 về môn đua xe đạp seagame hay nhất

M(O_2) = 32 g/mol, dX/(O_2) = 2 ⇒ Mx = dX/(O_2).M(O_2) = 2 x 32 = 64 g/mol.

2. LÀM SAO BIẾT được một chất khí nặng hơn hay nhẹ hơn không khí?

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng "mol không khí" là 29 g/mol.

dA/kk là tỉ khối hơi của khí A so với không khí.

Khối lượng mol không khí bằng khối lượng của 0,8 mol khí nitơ N2 và khối lượng của 0,2 mol khí oxi O2:

Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≃ 29 (g/mol).

Nếu chúng ta biết mật độ của khí A đối với không khí, thì MA có thể được tính bằng công thức:

Ví dụ: Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

(d_{CO_2/kk}=dfrac{M_{CO_2}}{29}=dfrac{44}{29}simeq1.52)

⇒ CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần.

Ví dụ 2: Một chất khí có công thức phân tử X2. Biết rằng khối lượng riêng của khí này so với không khí là 0,9655. Xác định công thức hóa học của khí này.

Ta có: (d_{X_2/kk}=dfrac{M_{X_2}}{29}=0,9655 Mũi tên phải M_{X_2}=28)

(Mũi tên phải M_X+M_X=28 Mũi tên phải M_X=14)

(Mũi tên phải) X là nguyên tố nitơ.

Công thức hóa học của khí này là N2.

Công thức tính thể tích của:

-Khí A đối với khí B: dA/B = (dfrac{M_A}{M_B})​

-Khí A đối với không khí: dA/kk = (dfrac{M_A}{29})

Trong quá trình học nếu có gì thắc mắc các bạn để lại trong phần hỏi đáp để cùng nhau thảo luận và giải đáp nhé. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Xem thêm: Khám phá với hơn 55 về tim mua xe honda freeway hay nhất