7 Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại mới nhất


Xem thêm: Còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán

Bạn đang xem: 7 Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại mới nhất

tuần là gì và cách tính tuần trong năm

Bạn đã biết các tuần từ khi còn nhỏ, vậy bạn có biết tuần đó là thứ mấy không? Làm thế nào để tính số tuần? và tuần này là bao nhiêu tuần trong năm?

7 Tuần này là tuần thứ mấy?  Cách tính số cuối tuần hiện tại

tuần này là thứ mấy Cách tính số tuần hiện tại

tuần là gì

Một tuần là một đơn vị thời gian. Một tuần gồm 7 ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Tuy nhiên, ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada... ngày đầu tuần được tính từ Chủ nhật.

Một tuần có 7 ngày là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Cách tính tuần trong năm

Theo cách tính theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8601, một tuần được tính từ thứ Hai.

Như vậy, tuần đầu tiên của năm sẽ được tính là ngày thứ Hai đầu tiên của năm đó nếu ngày kết thúc năm cũ rơi vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật).

Xem thêm: Âm lịch Ngày 14 Tháng 02 Năm 2022 là ngày bao nhiêu?

Nhưng nếu thời điểm cuối năm cũ rơi vào các ngày đầu tuần (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư) thì tuần này được tính là tuần đầu tiên của năm mới tính cả những ngày cuối cùng của năm cũ.

Ví dụ: năm 2020 kết thúc vào Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020, thì tuần đầu tiên của năm 2021 được tính từ Thứ Hai, ngày 04 tháng 01 năm 2021.

Nhưng nếu ngày 31 tháng 12 năm 2020 rơi vào Thứ Tư thì tuần đầu tiên của năm 2021 sẽ được tính từ Thứ Hai, ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Có bao nhiêu tuần trong một năm?

Một năm có tối thiểu là 52 tuần và tối đa là 53 tuần.

Có bao nhiêu tuần vào năm 2021?

Năm 2021 có 52 tuần, tuần đầu tiên được tính từ thứ Hai đến ngày 04/01/2021 và ngày kết thúc được tính là Chủ nhật ngày 02/01/2022.

Lịch tuần 2021

Tuần 01 04/01/2021 10/01/2021 Tuần 2 11/01/2021 Tuần 3 18/01/2021 Tuần 4 25/01/2021 31/01/2021 Tuần 05 01/02/2021 07/02/2021 Tuần 14/02/2021 Tuần 14/02 , 2021 Tuần 07 15/02/2021 21/02/2021 Tuần 08 22/02/2021 28/02/2021 Tuần 09 01/03/2021 07/03/2021 Tuần 10 08/03/2021 14/03/2021 Tuần 15/03 12/03/2021 21, 2021 Tuần 12 22 tháng 3, 2021 28 tháng 3, 2021 Tuần 13 29 tháng 3, 2021 4 tháng 4, 2021 Tuần 14 5 tháng 4, 2021 11 tháng 4, 2021 Tuần 15 tháng 12, 2021 18 tháng 4, 2021 Tuần 12 tháng 4, 2021 Tuần 12 tháng 4, 21 tháng 4 17 26 tháng 4, 2021 2 tháng 5, 2021 Tuần 18 3 tháng 5, 2021 9 tháng 5, 2021 Tuần 19 10 tháng 5, 2021 16 tháng 5, 2021 Tuần 20 17 tháng 5, 2021 23 tháng 5, 2021 Tuần 23 tháng 5, 2021 Tuần 23 tháng 5, 2021 Tuần 23 tháng 5 năm 2021 31 tháng 5 năm 2021 6 tháng 6 năm 2021 Tuần 23 7 tháng 6 năm 2021 13 tháng 6 năm 2021 Tuần 24 14 tháng 6 năm 2021 20 tháng 6 năm 2021 Tuần 25 21 tháng 6 năm 2021 27 tháng 6 năm 2021 Tuần 26 tháng 6 năm 2021 Tuần 26 tháng 6 năm 2021 Tuần 28 tháng 7 năm 2021 5 tháng 7 năm 2021 11 tháng 7 năm 2021 Tuần 28 ngày 12 tháng 7 năm 2021 18 tháng 7 năm 2021 Tuần 29, 19 tháng 7 năm 2021 25 tháng 7 năm 2021 Tuần 30 26 tháng 7 năm 2021 1 tháng 8 năm 2021 Tuần 2, 31 và 2 tháng 8 năm 2021 Tuần 31 tháng 8 năm 2021 2021 Tuần 32 9 tháng 8 năm 2021 15 tháng 8 năm 2021 Tuần 33 16 tháng 8 năm 2021 22 tháng 8 năm 2021 Tuần 34 23 tháng 8 năm 2021 29 tháng 8 năm 2021 Tuần 35 30 tháng 8 năm 2021 Tuần 5 tháng 9 năm 2021 Tuần ngày 5 tháng 9 năm 2021 Tuần ngày 32 tháng 9 năm 2021 37 Ngày 13 tháng 9 năm 2021 Ngày 19 tháng 9 năm 2021 Tuần 38 Ngày 20 tháng 9 năm 2021 Ngày 26 tháng 9 năm 2021 Tuần 39 Ngày 27 tháng 9 năm 2021 Ngày 3 tháng 10 năm 2021 Tuần 40 Ngày 4 Ngày 10 tháng 10 năm 2021 10 tháng 10, 2021 Tuần 41 tháng 10, 2021 11 tháng 10, 2021 2021 Tuần 42 18 tháng 10, 2021 24 tháng 10, 2021 Tuần 43 25 tháng 10, 2021 Tuần 44 1 tháng 11, 2021 7 tháng 11, 2021 Tuần 45 8 tháng 11, 2021 14 tháng 11, 2021 14 tháng 11 năm 2021 Tuần 44, 6 tháng 11, 2021 Tuần 44, 6 tháng 11, 2021 Tuần 4 tháng 11, 2021 22 tháng 11, 2021 28 tháng 11, 2021 Tuần 48 29 tháng 11, 2021 5 tháng 12, 2021 Tuần 49 6 tháng 12, 2021 12 tháng 12, 2021 Tuần 50, ngày 13 tháng 12 2021 19 tháng 12, 2021 Tuần 51 tháng 12, 2021 Tuần 51 tháng 12, 2021 Tuần 51 tháng 12, 2021 27 tháng 12, 2021 2 tháng 1, 2022

Xem thêm: Còn bao nhiêu ngày nữa Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 – Replus.vn